Consulten

In een gesprek inventariseren wij de klachten, aangevuld met de uitslag van testen (bijvoorbeeld urine, bioresonantie of HRV-biofeedback) Dan bekijken we wat een betere gezondheid en welbevinden in de weg staan. Naar aanleiding daarvan stellen we in overleg een voorlopig behandelplan op. Na de intake gaan we uit van sessies van minimaal een uur, in de loop waarvan soms het behandelplan bijgesteld wordt.Het aantal afspraken is niet voor iedereen gelijk want houdt verband met de ernst van de klachten en is mede afhankelijk van de inzet en motivatie van de hulpvrager. Na de intake zijn meestal zijn 4 à 5 bijeenkomsten echter  voldoende.

Je bent altijd welkom om vooraf even kennis te komen maken als je twijfelt of nog persoonlijk gerichte vragen hebt.


Een consult vervangt geen reguliere medische zorg bij acute ziekten.
Voor natuurgeneeskunde gedeeltelijke vergoeding door de meeste ziektekostenverzekeringen vanuit aanvullend pakket.

Bioresonantie

Bioresonantie
Energie is trilling. Bioresonantie wordt ook wel trillings- of bio/informatietherapie genoemd en behoort tegenwoordig mondiaal gezien tot de meest toegepaste niet-reguliere, complementaire (CAM) methodieken. Kenmerk van ziekte of onbalans is volgens deze leer een disharmonische lichaamstrilling of starre hartvariabiliteit. Genezing kan dan worden bevorderd of ziekte voorkomen door de disharmonische ofwel ziekmakende trilling te harmoniseren. Er zijn in de loop van vele jaren verschillende apparaten en meetsystemen voor  ontwikkeld.

Nieuw in 2017 is de medisch gecertificeerdeNilas-HRV-Scan, die in korte tijd objectief o.m. het stress- en energieniveau kan meten evenals de biologische leeftijd. NatureWise beschikt daarnaast over een apparaat (Rayonex) dat alleen met zachte, lichaamsidentieke trillingen werktom de genezing te ondersteunen. Het apparaat is zo ontworpen dat er geen bijwerkingen kunnen ontstaan: in het ergste geval treedt er geen harmonisatie op, maar nooit schade. 

Een eenvoudig diagnose-apparaat helpt op snelle wijze de hiëarchie in het behandelplan te ondersteunenen eventuele tekorten op te sporen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Indien hiervoor gekozen wordt, krijgt u 1 of 2 elektrodes (metalen staafjes) in de hand of geklemd om beide polsen. Deze worden aangesloten op het apparaat. Het is volkomen pijnloos en eventuele behandeling gaat gewoon door kleding heen.

Belangrijk blijft, naast behandelen, de aandacht voor preventie van ziekten of voorkomen van ‘erger’. Vóórdat een ziekte zich openbaart, is er doorgaans een lange tijd van minder welbevinden meetbaar. Door deze technieken kan nu tijdig de leefstijl m.b.t. bewegen, slapen, ontspannen, voeding en soms suppletie aangepast worden.

* Bioresonantie vervangt geen reguliere medische zorg en stelt geen ziektediagnose

Trainingen

Mindfulness

Mindfulness
In een (gratis) voorgesprek bekijken we samen welke Mindfulness training mogelijk is en het best past bij de belangstellende: (groep, individueel, duo, startdatum,dag, avond) en kunnen we concrete afspraken maken.
Je bent altijd welkom om vooraf eerst vrijblijvend kennis te komen maken als je twijfels of nog persoonlijke vragen hebt.
Tip: Bezoek vooraf www.Mindfulness-Paterswolde.nl voor inhoud, prijzen en verdere details over Mindfulness

Voor Mindfulness dikwijls tegemoetkoming bij burn-out of andere vermelde klachten. Informeer ernaar bij uw ZKV. Ook werkgevers vergoeden vaak, bv. bij dreigend burn-out of als onderdeel van reïntegratie. Zie ook Mindfulnes-Paterswolde.nl.

Andere trainingen
Enkele malen per jaar wordt er een workshop, lezing of korte andere training op het brede MIND/BODY gebied geboden. Info hierover vind je onder “Actueel” Je kunt je interesse hiervoor geheel vrijblijvend opgeven via het contactformulier. Je wordt dan automatisch op de hoogte gehouden.

Burn-out

Burn-out
Er is geen duidelijke scheidslijn tussen burn-out en bijna-burn-out: Je bent bijna of helemaal opgebrand. Het treft over het algemeen hard werkende, gemotiveerde mensen, die overvraagd zijn. De klachten zijn psychisch maar net zo goed lichamelijk van aard, al is men zich dat niet meteen bewust. NatureWise onderscheidt zich door de mogelijkheid beide fronten aan te pakken. Complementair dus naast een andere hulpverlener op één van de gebieden is ook mogelijk. Heb je bijvoorbeeld last van:

-intense vermoeidheid
-geen energie meer om wat dan ook aan te pakken
-moeite met slapen
-soms ineens huilbuien
-diverse lichamelijke klachten
-niet meer kunnen concentreren en werken
-cognitieve problemen
-sombere gevoelens
-weinig eetlust
-geen zin in vrijen
-spijsverterings klachten

Wacht dan niet langer met hulp te zoeken! Naast de authentieke Mindfulness training bieden wij orthomoleculaire behandeling (voeding, kruiden, suppletie en beweging) volgens de kPNI (psycho-neuro-immunologie)

Mind Body Technieken

Mind Body Technieken
Denk hierbij aan:

  • Algemene ontspanningsoefeningen voor lichaam en geest zoals ademhalingsoefeningen, visualisaties, (stoel)-yoga
  • EE (Emotioneel Evenwicht) als variant op EFT (EmotionalFreedomTechniques)
    E.F.T of EE zijn Oosterse turbo-methodes om snel van lichamelijke of emotionele klachten af te komen. Je zou het acupunctuur zonder naalden kunnen noemen want, specifieke acupunten op het lichaam. Dit lijkt zo. Het lijkt op het eerste gezicht wat vreemd, maar de resultaten zijn snel en treffend. Het is afgeleid van de oeroude Chinese gezondheidsleer. U krijgt altijd vooraf uitleg voordat een van de genoemde interventies ingezet wordt.

Voor wie? Deze training kan in de praktijk toegepast worden bij emotionele klachten en als hulp bij het zoeken naar de oorsprong van klachten. Na een aantal keren kan de cliënt een serie oefeningen op maat mee krijgen om er thuis verder mee te gaan.

HealthyAgeing en Preventie

HealthyAgeing en Preventie
Soms wil je gewoon eens met iemand met ervaring sparren om te bekijken wat je in jouw specifieke situatie en binnen jouw mogelijkheden kunt doen (of laten) om zo lang mogelijk fit te blijven. Om genoeg energie te behouden om de dingen te doen die belangrijk voor je zijn. Om je immuumsysteem zo goed mogelijk te onderhouden. Om… Wees welkom: echte preventie is de essentie!krijgen om er thuis verder mee te gaan.

G. uit Friesland (met een traan van blijdschap en opluchting)

"Ik kan weer ademen"

M. uit Paterswolde

“Bedankt voor het zorgvuldige meedenken en uittesten. wat een onverwachte wending" 

45 jarige docente met burnout

"Ben toch wat méér in het NU en mínder in wat vóór of achter me ligt” 

Maatschappelijk werkster

“Deze training heeft rust gebracht. Vooral in mijn denken naar de toekomst (bijvoorbeeld angst). Kan dat beter loslaten. Er zijn zovelen die deze cursus ook verdienen en het zichzelf misschien niet gunnen”

Onderwijsadviseur vr. eind 30

“(..)herkennen van de momenten dat ik mezelf voorbijloop en het dan kunnen (niet altijd!) bijstellen. Meer rust creëren in het dagelijks leven"

jonge Ict-er met burnout

“Het was een keerpunt om 'mezelf' ' weer terug te vinden"

Mail vrouw uit Groningen

“Ik wil je laten weten dat ik erg veel baat heb bij EFT.  Bij lichamelijk ongemak of een emotionele kwestie, klein of groot, heeft het een positief effekt!  Als de klacht ernstig is dan doe ik meerdere keren achter elkaar de ronde EFT” 

Man, eind 40 interim manager

Het helpt je echt verder. Je wordt er rustiger en aangenamer door voor jezelf en voor een ander”

38-jarige communicatiemedewerker

“goede balans inhoud en activiteit/meditatie.(...) vooral een echte aanzet naar gericht integreren in de dagelijkse praktijk”

Jonge vrouw. kantoorfunctie

"Je hebt me er enorm doorheen geholpen. Dank daarvoor. Ik heb veel steun gehad aan de sessies bij jou: Voelde me goed als ik weer geweest was. Er kwam steeds meer een stukje rust over me heen”

38-jarige communicatiemedewerker

“Goede balans inhoud en activiteit/meditatie.(...) vooral een echte aanzet naar gericht integreren in de dagelijkse praktijk”

49 jarige man, werkzoekend

“(..) bewust worden dat je met een relatief gemakkelijke techniek rust kan brengen in je hoofd, inzicht kan geven enz.”

Zakenman

"Het heeft me HEEL veel gebracht!  Ik heb leren omgaan met het verleden"

Man uit noord Drenthe

"Dat straling zo'n impact kan hebben op je leven"

NatureWise.nu onderschrijft de 5 natuurgerichte principes:

Ieder levend wezen heeft energie nodig. Zonder voldoende energie is herstel van klachten niet mogelijk. Door middel van HRV-meting kan objectief het energieniveau weergegeven en gemonitord worden tijdens het behandeltraject. Door anamnese wordt onderzocht waar de grootste energie-lek zit. Leefstijl aanpassingen in de breedste zin van het woord en mind-body methodieken zijn hiervoor aangewezen.

Lichaamscellen communiceren rechtstreeks en via zenuwbanen en hormonen, waarbij de zg neurotransmitters een belangrijke rol spelen. Als de geleiding van prikkels stagneert, kunnen niet alle lichaamsfuncties goed verlopen. Door anamnese en vragenlijsten wordt informatie verkregen over hoe en welke systemen de meeste aandacht nodig hebben om de balans te herstellen. Suppletie van natuurlijke middelen en voedingsaanpassingen kunnen hiervoor ingezet worden. Ook ons bioritme speelt een grote rol.

Drainage of detox is het reinigen van het menselijk systeem. In de huidige maatschappij worden we overspoeld met belastende en giftige stoffen, emoties en informatie. Dit bemoeilijkt de genezing en vertraagt de aanzet tot herstel. Vocht, fytotherapeutica (kruiden) als drainagemiddel voor het lichaam en EE/EFT/Mindfulness voor de geest helpen het systeem te ‘schonen”

Voeding is meer dan het leveren van calorieën om de honger (of emoties) te stillen. Goed voedsel is brandstof en samen met zuurstof en vocht essentieel om de menselijke motor gesmeerd te laten lopen. Eerst wordt d.m.v. een voedingslijst gekeken welke macro-nutriënten een tekort vertonen. Door meting met bioresonantie kan verder ontdekt worden welke micro-nutriënten (vitaminen, mineralen, sporenelementen) orhtomoleculair aanvulling behoeven.

Psychisch-emotioneel gezien is de mens zich dikwijls niet bewust van zijn potentieel ziekmakend levenspatroon. Toch leiden bijvoorbeeld stress en bewegingsarmoede niet zelden naar de feitelijke oorzaak van verstoringen. Lichaamssignalen en stress worden genegeerd of gewoon niet herkend, en men blijft in een vast patroon zitten. Door een Mindfulness-traject wordt gewerkt aan bewustwording van automatische niet-functionele gedachtenpatronen. Door oefening leert men deze patronen om te buigen.

Contact us